Producent Odzieży Leśnej

Przedsiębiorstwo Odzieżowe "DRWAL" rozpoczęło swą działalność w 1992 roku i zajmuje się przede wszystkim produkcją: 
 • sortów mundurów wyjściowych, codziennych  i terenowych leśnika zgodnie z zatwierdzonymi wzorami, co jest potwierdzone świadectwami oceny zgodności wydanymi przez  ORW w Bedoniu dla wszystkich wyrobów,
 • odzież ochronną dla pilarza, operatora  przenośnych pilarek łańcuchowych, która posiada certyfikat WE wydany przez CIOP potwierdzający spełnienie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173),
 • mundury i ubiory dla myśliwych,
 • składniki umundurowania dla służb mundurowych takich jak Policja, Izba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego.
W zakresie dystrybucji mundurów leśnych P.O. "DRWAL" współpracuje od 1995 roku z renomowanymi Zakładami Obsługi Leśnictwa, w których dostępne są wszystkie wyroby w cenach producenta: 
 • Z.P.U.H. Lasów Państwowych w Olsztynie
 • Z.U.P. Lasów Państwowych w Łodzi
 • ZSLP w Stargardzie
 • ZSLP W Białogardzie
 • P.U.H "BORUS"- Gdańsk
 • L.Z.U. "LASBUD" Sp. z.oo - Białystok
 • CTLiO "HUBERTECH" Sp.z.oo- Katowice 
 • P.P.U.H "SILVA" S.C. - Białystok
 • PZTL "SILVAPOL" SA - Poznań
 • P.W. Zakład Obsługi Leśnictwa – Toruń
 • Zakład Obsługi Leśnictwa S.j. - Tarnobrzeg 

Firma od 01.04.2015 spełnia wymagania AQAP 2110:2016 oraz ISO 9001:2015 w zakresie w zakresie projektowania, prod ukcji i dostawy odzieży, co jest potwierdzone certyfikatami wydanymi przez CCJ.